Hướng dẫn mở port modem Gpon H640W mới Viettel

I. Cài Đặt

Bước 1: 

Login->

Nhập user và pass mặc đinh của modem là: useruser

Bước 2: Open DMZ và Open port

Open DMZ bằng cách và0 mục Advance Setting -> DMZ Settings

+ Tích vào dòng DMZ(Open all ports to the internal IP adress of the PC)  như hình dưới

+ Điền địa chỉ IP đầu ghi hình vào ô Internal IP Adress192.168.1.10

+ Apply để thay đổi cài đặt.

Open Port bằng cách và0 mục Advance Setting -> Port forwarding

+ Mục Port forwarding hiện ra chúng ta add 2 port chúng ta cần mở NAT như sau

Mục Rule Name điền camera1 (Thực ra điền gì cũng được)

Mục Taget IP điền địa chỉ IP đầu ghi hình là 192.168.1.10, ô nhỏ netmask range chúng ta đánh số 32 vào đó. ( Tùy theo địa chỉ IP và các bạn đánh và đó số bao nhiêu. Mình sẽ hướng dẫn bên dưới.)

VD: bạn có địa chỉ IP 192.168.1.233 và subnet mask là 255.255.255.240. Bạn muốn biết IP đó thuộc subnet nào. Địa chỉ broadcast là bao nhiêu? Bạn có thể nhẩm như sau:
– Lấy số tổng số IP của 01 class C là 256 (từ 0- 255) trừ đi số cuối cùng của subnet mask.
256 – 240 = 16

– Khi đó các subnet được đếm lùi như sau:
1) 192.168.1.240/28
2) 192.168.1.224/28 (subnet trước trừ đi 16 IP)
3) 192.168.1.208/28

Như vậy địa chỉ 192.168.1.233 sẽ nằm trong subnet thứ 2 có range từ 1.224 đến 1.239 (192.168.1.224/28) và địa chỉ Broadcast của subnet này là 192.168.1.239 (bằng địa chỉ của subnet tiếp theo trừ đi 1). VD: 240 – 1 = 239

Ngoài ra bạn có thể dùng phép AND giữa địa chỉ IP và Subnet mask để biết được host có IP đó thuộc subnet nào .

+ Mục Protocol chúng ta điền Port chúng ta cần mở (Của mình điền 80). Lưu ý mọi port (4 ô) phải điền giống nhau nhé.

+ Xong xuôi nhấn Nút Add.

+ Ta lặp lại bước trên làm với port 34567 và có nhiều port nữa thì mở hết ra nhé. nếu có 2 port nó hiện 2 dòng như bên dưới là ok./

II. KIỂM TRA OPEN PORT

Để kiểm tra các cổng đã được mở thành công hay chưa, sử dụng công cụ trực tuyến http://canyouseeme.org.

Leave a Comment

Your email address will not be published.